Aprendizaxe de idiomas
Aprendizaxe de idiomas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE. BOLSAS PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LINGUA ESPAÑOLA NO ESTRANXEIRO

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (MECD) convoca estas bolsas para fomentar o coñecemento e a difusión da lingua e a cultura españolas no exterior.
Requisitos
  • Ter nacionalidade española.
  • Ser estudante de último curso ou estar en posesión dunha titulación das que se relacionan no Anexo I da convocatoria.
  • Non padecer enfermidade que imposibilite o exercicio das súas funcións como Auxiliar de Conversación.
  • No haber ocupado plaza de auxiliar de conversación con anterioridad.
Lugar
As prazas distribúense entre Alemaña (110 prazas), Australia (2), Austria (30), Bélxica (15), Canadá (3), Estados Unidos (30), Francia (433), Irlanda (12), Italia (20), Malta (5), Nova Zelanda (6), Reino Unido (210) e Suecia (2).
Prazos de solicitude
No segundo semestre do ano.
Proceso de selección
As solicitudes deben realizarse a través da aplicación informática Profex, do MECD. Aplicaranse os baremos establecidos no anexo da convocatoria.
Para máis información: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-par...


Duración e contía
Tanto o número de prazas como os países participantes poden sufrir variacións en función da planificación que as autoridades educativas dos países participantes.
 A duración e contía varían segundo o país de destino.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir