Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

BANCO DE ESPAÑA. BOLSAS PARA ESTUDOS DE POSGRAO

O Banco de España convoca  bolsas de mobilidade para cursar estudios de master sobre temas de economía en universidades españolas e estranxeiras.
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española.
  • Estar en posesión dun título de licenciatura, grao ou equivalente estranxeiro. Admitirase tamén estudantes de último curso.
  • Coñecementos da lingua no que se impartan os estudos.  
Lugar
En centros de España ou do estranxeiro.  
Inclúese a opción dun período entre xuño e setembro na sede do BDE en Madrid.
Prazos de solicitude
No derradeiro trimestre do ano.
Proceso de selección
Aplicación da solicitude en liña e a realización dunha entrevista persoal presencial.  

Para máis información:  http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/    
Duración e contía
Duración inicial dun ano prorrogable por outro ano.  
Gastos de inscrición no master, ata 20.000 euros para estudos no estranxeiro e 15.000 euros para estudos en España, ata 3.000 para a realización da estancia na sede do BDE e 800 euros para a realización de seminarios.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir