Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

COLEXIO DE EUROPA. BOLSAS DE ESTUDOS

Os Estados membros da UE ofertan bolsas para realizar estudos no Colexio de Europa. En España o organismo encargado é a  AECID.
Bolsas para estudos europeos especializados no Colexio de Europa Campus de Bruxas (Bélgica) e Natolín (Polonia)
Requisitos
  • Ser nacional dun país membro da UE, con perfecto coñecemento do español e residencia en España. 
  • Haber sido preseleccionado para o Máster solicitado polo Colexio de Europa.
  • Estudos europeos especializados
  • Posuír o título de licenciado ou graduado para realización de estudios en materias xurídicas, económicas, político- sociolóxicas ou relacións internacionais.
  • Dominio de inglés e francés.
Lugar
Campus de Bruxas (Bélxica) e Natolín (Varsovia, Polonia)
Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano.
Proceso de selección
Previamente á solicitude da bolsa, o estudante ten que ser preseleccionado polo Colexio de Europa.  
Para máis información:
http://www.aecid.es/ES
http://www.caleurope.eu
Duración e contía
A duración será de dez meses, e a dotación económica de 1.980€/mes. Así mesmo dotaranse axudas de viaxe para ao centro de destino e un seguro de asistencia ao viaxe e accidentes. 
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir