Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ. BOLSAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN PSIQUIATRÍA E PSICOLOGÍA DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

A Fundación Alicia Koplowitz anuncia a convocatoria de Bolsas para realizar estudos de Postgrao en Psiquiatría e Psicoloxía da Infancia e Adolescencia, con especial dedicación á Investigación Clínica, en Departamentos de Psiquiatría Infantil de Centros de Estados Unidos e do Reino Unido. As bolsas están destinadas a Médicos especialistas en Psiquiatría (MIR) ou a Psicólogos Clínicos (PIR) para realizar un período de formación tras finalizar a Residencia en España. Poden solicitalas as persoas que se atopen no seu último año de MIR ou PIR e aquelas que remataran a Residencia con posterioridade ó ano 2009.  
Requisitos
  • Nacionalidade española.
  • Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicoloxía Clínica (PIR) obtido no ano da convocatoria ou con posterioridade ó ano 2009, o certificado de habelo solicitado e de ter finalizada a especialidade antes do comezo da estancia en Estados Unidos o no Reino Unido.  
  • Título de Doutor en Psicoloxía en caso de estancias en Estados Unidos.
  • Dominio do idioma inglés falado e escrito, preferiblemente en ambiente clínico, debidamente acreditado (certificados TOEFL, ADVANCE o similares emitidos en fecha recente).
  • Obtención do visado correspondente para a estancia de dous anos en EEUU si é destinado a este país.
Lugar
Centros de Estados Unidos e do Reino Unido.
Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano (antes do 29 de febreiro).
Esta se presentara nun só documento encuadernado.
Proceso de selección
Duración e contía
As bolsas terán unha duración de dous anos.  
A dotación ascende a USD 50.000 anuais para estancias en Estados Unidos, a £36.000 anuais no Reino Unido e a € 45.000 en Estocolmo. Tamén abrangue: os gastos da viaxe;unha única asignación de USD 1.500, £1000 e € 1.250 respectivamente, para sufragar os gastos de instalación, a compra de libros, e colexiación; seguro médico; e unha axuda anual única de hasta 1.500 euros para inscrición e gastos de viaxe para a asistencia a Congresos que deberá ser aprobada previamente.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir