Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

FUNDACIÓN MAPFRE. BOLSAS DE POSGRAO EN SEGUROS, PREVENCIÓN, SAÚDE E MEDIO AMBIENTE

A Fundación MAPFRE organiza estas bolsas co obxectivo de fomentar a formación e investigación científica de titulados universitarios.
Requisitos
A convocatoria está dirixida exclusivamente a programas académicos relacionados coas seguintes áreas: seguros, prevención, saúde e medio ambiente. Los estudos deben ser a tempo completo e cunha carga lectiva mínima de 120 horas, das que, a lo menos,o 50% serán de carácter presencial. 
Lugar
En Universidades e Institucións españolas.
Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
Proceso de selección
Máis información en: http://www.fundacionmapfre.org

Duración e contía
O período total de desfrute da beca non poderá ser inferior a 1 mes nin superior a 24 meses. Cando os estudos excedan dun curso académico, o bolseiro poderá solicitar unha única prórroga na seguinte convocatoria de bolsas.  
O importe total de cada unha delas para programas dun curso completo (60 créditos mínimo) é de 6.000 euros. Para programas de duración inferior a 300 horas a contía será de 2.500 euros.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir