Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

O Ministerio de Educación da República Popular China convoca bolsas para estudos universitarios, de máster ou doutoramento, de acordo co Convenio Bilateral co Goberno Español.  
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española.
  • Requírese que o solicitante sexa universitario ou posúa o título de grao ou superior.  
  • Pasaporte en vigor, expediente académico actualizado e acreditar coñecementos do idioma chinés.  
Lugar
Universidades chinas.
Prazos de solicitude
Primeiro trimestre do ano.
Proceso de selección
Máis información en:  
http://es.chineseembassy.org/esp/jysw/
Duración e contía
A contía total da bolsa ascende a 10.000 € por bolseiro e ano lectivo.
Ultima actualización: 05-02-2016
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir