Bolsas de estudo
Bolsas relacionadas con Portugal

FUNDACIÓN CAROLINA. BOLSAS DE POSGRAO

O Programa de Formación ten como obxectivos facilitar e promover a ampliación de estudos de licenciados universitarios, así como a especialización e actualización de coñecementos de posgraduados, profesores, investigadores, artistas e profesionais procedentes dos países de América Latina membros da Comunidade Iberoamericana de Nacións e Portugal.
Requisitos
  • Ser nacional dalgún país de América Latina membro da Comunidad Iberoamericana de Naciones ou de Portugal.
  • Non residir en España.
  • Dispor dunha dirección de correo electrónico.
  • Estar en posesión dun título superior universitario correspondiente ás áreas de estudo da temática do máster.
  • Coñecemento do idioma inglés elevado para os programas neste idioma.
  • Candidato poderá presentar ata un máximo de cinco solicitudes para a oferta de bolsas de posgrao. Así mesmo, ditas solicitudes deberán ir priorizadas na aplicación.
  • A solicitude  realizarase en liña que atopará nesta páxina web deberá estar debidamente cumprimentada.
  • A Institución Académica responsable do programa realizará unha preselección de candidatos.
  • Os candidatos propostos polo Comité poderán ser convocados a unha entrevista por videoconferencia.
  • No caso de resultar beneficiario dunha bolsa, seralle solicitada a documentación.
Lugar
Másters de distintas disciplinas en España que estean incluidos na convocatoria da Fundación Carolina.
Prazos de solicitude
Último trimestre do ano.
Proceso de selección
Máis información en:  http://www.fundacioncarolina.es

Duración e contía
As contías varían segundo o programa pero inclúen unha axuda de matrícula (parcial), billete de avión de ida e volta e.nalgúns casos aloxamento e manutención.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir