Bolsas de estudo
Bolsas relacionadas con Portugal

INSTITUTO CAMÕES. BOLSAS PARA CURSOS ANUAIS DE LINGUA E CULTURA PORTUGUESAS

O Instituto Camões ofrece distintas modalidades de becas para estudantes estranxeiros ou portugueses residentes no exterior. As bolsas concédense para a asistencia a cursos anuais de lingua e literatura portuguesa, para cursos de verán, para proxectos de investigación de estudantes e de investigadores profesionais e para traductores e intérpretes.
Requisitos
 • Comprobante das acreditacións literarias.
 • Cartas de presentación por dúas persoas de recoñecida idoneidade, preferentemente profesores universitarios, que acredite as súas cualidades e adecuación aos obxectivos do programa en cuestión.
 • Dúas fotografías.
 • Carta de motivación do interesado sobre as razóns que o levaron a efectuar esta candidatura e o impacto que o estudo en Portugal podría ter no seu percorrido profesional e na difusión da lingua e da cultura portuguesa no seu país de orixe (mínimo 400 carácteres).
 • Documento acreditativo da situación de estar ao día coas contribucións a Seguridade Social en Portugal ou, se fose o caso, no Estado no cal residan.
 • Documento acreditativo da situación regularizada en relación aos Impostos debidos en Portugal ou  no Estado no cal residan.
Lugar
Universidades portuguesas
Prazos de solicitude
Segundo trimestre do ano
Proceso de selección
Máis información en: http://www.instituto-camoes.pt
Duración e contía
A duración e contías varían segundo o programa.

 • Cursos anuais de lingua e cultura portuguesa: 8 meses, 825 euros aos mes.
 • Cursos de verán de lingua e cultura portuguesa: 1 mes, 500 euros ao mes.
 • Programa Vieira: Duración variable segundo o proxecto, 500 euros ao mes.
 • Programas Investigação e Fernão Mendes Pinto: 12 meses, 500 euros ao mes.
 • Programa Pessoa: Variable segundo o proxecto, 650 euros ao mes.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir