Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea

AXENCIA EUROPEA DE DEFENSA. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MOZOS GRADUADOS.

O Programa de pasantías da Axencia Europea de Defensa diríxese aos graduados universitarios recentes que desexan facer a transición ao mundo do traballo nunha organización no corazón da cooperación en defensa en Europa. Ofrécense prácticas como Soporte de Capacidades Marítimas do Oficial de Proxecto.
Requisitos
  • Ser nacional dun Estado membro que participe na Axencia.
  • Ter, alomenos, completado o primeiro ciclo (mínimo de tres anos) dun curso de educación superior (educación universitaria) e obter un título completo ou o seu equivalente antes da data de peche das solicitudes.
  • Idiomas: os solicitantes deben ter moi bo coñecemento de polo menos dous idiomas dos Estados membros participantes, dos cales un debe ser o inglés, xa que é o idioma de traballo principal da  EDA. O coñecemento dos idiomas adicionais dos Estados membros participantes será tomado en conta de xeito positivo. 
  • Antecedentes relacionados coas actividades  operacionales da  EDA: antecedentes educativos nun campo relacionado coas actividades da Dirección/Unidade na que se desexa traballar.
  • Certificado de aprobación de seguridade do persoal (PSCC). 
Postos
Os perfís publicados hoxe cobren pasantías no dominio de Terra e Loxística, Apoio Operativo, Educación, Capacitación e Exercicios, Ceo Único Europeo, Programas e Proxectos Corporativos e a Acción Preparatoria sobre Investigación de Defensa (PADR).
Lugar
Bruxelas. 
Prazos de solicitude
No 2019, o prazo para a presentación de solicitudes comezou o 28 de novembro de 2018 e rematou o 29 de marzo. As prácticas comezaron o 15 de xullo. 
Proceso de selección
Máis información aquí
Duración e contía
A duración e cuantía pode variar.

Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir