Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea
O Banco Europeo de Inversións é propiedade dos 28 países da UE. O seu obxectivo é a de mellorar as distintas condicións dos países da UE e o seu desenvolvemento baixo diferentes proxectos. 
As bolsas no BEI procuran dar ós solicitantes unha visión xeral dos obxectivos do BEI e os obstáculos para alcanzalos; ofrecerlles coñecemento práctico sobre o traballo nesa institución; darlles a oportunidade de obter experiencia profesional e personal a través dos contactos do traballo do día a día; e implementar os coñecementos e as habilidades que obtiveron durante os seus estudos. 

Requisitos
  • Nacionais dos Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países nun número limitado. 
  • Graduados universitarios con menos dun ano de experiencia profesional.
  • Ter un dominio profundo dun dos idiomas de traballo do Banco (francés/inglés). Valorarase o coñecemento doutra lingua comunitaria.
  • Darase preferencia aos solicitantes que teñan completado ou comezado un curso sobre integración europea ou sobre outros eidos relacionados coas actividades do BEI como institución de financiación da UE.
  • Ter menos dun ano de experiencia laboral.
Lugar
Luxemburgo.
Prazos de solicitude
Hai tres periodos cada ano, que comezan o 1 de febreiro, 1  de xullo e  o 1 de setembro.

As distintas oportunidades son publicadas, polo xeral, con 3 ou 4 meses de anterioridade á data de inicio. 
Proceso de selección
Duración e contía
Terán unha duración de entre 1 e 5 meses e lévanse a cabo principalmente en Luxemburgo.
Remuneración mensual e gastos de viaxe desde o país de orixe. 
Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir