Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea

COMISIÓN EUROPEA. BOLSAS DE PRÁCTICAS

A Comisión Europea concede cada ano, en dous períodos de cinco meses, máis de 1.000 bolsas de prácticas.
As estadías abordan eidos tan variados como economía, xornalismo, ciencias políticas, dereito, tradución, etc. e os bolseiros farán tarefas moi similares ás realizadas polos funcionarios das institucións comunitarias.
Requisitos
  • Titulado universitario.
  • Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitarias (inglés, francés ou alemán) ademais da materna.
  • Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria (remunerado ou non) superior a 6 semanas.
Lugar
Direccións Xerais da Comisión: Bruxelas ou Luxemburgo.
Prazos de solicitude
  • Para realizar prácticas de marzo a xullo, a solicitude remitirase entre o 16 de xullo e o 31 de agosto do ano anterior.
  • Para as prácticas de outubro a febreiro enviaranse as candidaturas durante o mes de xaneiro.
Proceso de selección
Cómpre estar moi atento ás datas de recepción da documentación para os períodos de prácticas, xa que poden variar; e á publicación do Libro Azul, a lista virtual onde se recollen todos os candidatos preseleccionados.  

Máis información en: http://ec.europa.eu/stages/
Duración e contía
A duración destas bolsas será dun máximo de 5 meses, cunha remuneración de 1,176.83€ en relación ao custo de vida.
Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir