Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea
O Erasmus para Mozos Emprendedores é un programa de intercambios transnacionais que ofrece a emprendedores principiantes e persoas que desexan crear unha empresa a oportunidade de aprender de empresarios experimentados que dirixen pequenas empresas noutros países participantes.
O intercambio de experiencias prodúcese no marco de estadías con empresarios experimentados durante as cales os novos emprendedores poderán adquirir as habilidades necesarias para dirixir unha pequena ou mediana empresa. Os anfitrións benefícianse dunha nova perspectiva sobre o seu negocio e adquiren a oportunidade de cooperar con socios estranxeiros ou coñecer novos mercados.
A Cámara de Comercio de Santiago é o único punto de contacto local en Galicia que xestiona este programa co-financiado pola Comisión Europea.
Requisitos
  1. Ter creado un negocio propio nos últimos tres anos ou estar planeando seriamente crear unha empresa, cuxo proxecto estea plasmado nun plan de negocio viable. 
  2. A empresa pode pertencer a calquera sector e non hai límites de idade para a persoa emprendedora. 
  3. Ser residente permanente nun dos 36 Estados  participantes, ou polo menos durante os últimos seis meses anteriores. Ter motivación e comprometerse a colaborar cun empresario doutro país participante durante a estadía. 
  4. Estar disposto a contribuír ao desenvolvemento do negocio do empresario de acollida e a poñer á súa disposición as habilidades e competencias. 
  5. Estar disposto a aportar o importe necesario para completar a subvención que ofrece o programa para cubrir os gastos da estadía no estranxeiro.
Postos
As actividades de desempeño a realizar polo novo emprendedor poderán ser: 
  • Acompañar e traballar co empresario de acollida;
  • Realizar estudos de mercado e desenvolver novas oportunidades de negocio; 
  • Participar en proxectos de fomento da iniciativa empresarial, innovación e I+D; 
  • Mellorar ou perfeccionar o seu plan de negocio;
  • Descubrir as estratexias de creación de marcas, vendas, márketing da empresa do empresario.
Lugar
Os países de destino poderán ser, ademais de calquera dos 27 Estados membros, Armenia, Macedonia, Islandia, Montenegro, Moldavia, Turquía, Albania e Serbia.
Prazos de solicitude
Non existe unha convocatoria fixada, senón que o prazo de solicitude mantense aberto todo o ano.
Proceso de selección
Para participar neste programa, é necesario inscribirse mediante un formulario en liña, no que ademais de rexistrarse, deberase aportar o CV (recomendado en formato Europass), unha motivación, e un plan de negocio. Logo, a persoa interesada deberá poñerse en contacto cun empresario de acollida doutro país, ben procurándoo no catálogo en liña, ou ben suxeríndolle ao punto de contacto local alguén co que se comunicase previamente. Unha vez acordados os detalles do traballo e do proxecto de formación (datas, obxectivos, actividades) e remitida esa información ao punto de contacto local, deberán asinar o Compromiso de Calidade todas as partes interesadas. Ao remate da estadía no estranxeiro, o participante debe completar un cuestionario describindo o traballo realizado, as habilidades e coñecementos adquiridos e os beneficios do intercambio para o desenvolvemento do seu negocio.

Máis información sobre o programa Erasmus para Emprendores

Información sobre o punto de contacto local: Cámara de Comercio de Santiago
Duración e contía
A duración do intercambio poderá ser de entre un a seis meses, podendo ser dividida en tramos semanais, sen exceder os 12 meses en total.

Parte dos gastos da viaxe e da propia estadía estarán financiados a través de pagamentos que xestiona o punto de contacto local elixido polo emprendedor. Os detalles do acordo financeiro deberán ser pactados entre o participante e o punto de contacto local. Dependendo do país de destino, as contías oscilarán entre 530€/mes e 1100€/mes.
Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir