Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea

ORGANISMO DE REGULADORES EUROPEOS DAS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS (ORECE). BOLSAS DE FORMACIÓN.

O ORECE aspira a que a lexislación da UE pertinente aplíquese de maneira uniforme, de forma que a UE dispoña dun mercado único de comunicacións electrónicas que funcione.  

Ofrece asesoramento ás institucións europeas a petición destas e por propia iniciativa. O ORECE componse do denominado Consello de Reguladores. Trátase dun organismo composto polos directores (ou os representantes de alto nivel designados) do regulador nacional de cada país da UE.

A ORECE mantén aberto durante todo o ano o proceso de solicitude para a selección de bolseiros nas súas oficinas.
Requisitos
Grao universitario.
Postos
Os candidatos poden solicitar 6 perfís da seguinte maneira:
  • Comunicación
  • Xestión do programa
  • Recursos humanos
  • TIC e Loxística
  • Legal e contratación pública
  • Políticas e administración

Lugar
Riga (Letonia).
Prazos de solicitude
A próxima convocatoria publicarase en primavera do 2021.

As solicitudes son revisadas cada ano despois do 30 de xullo. 

A data indicativa de inicio de prácticas é o 1 de outubro de cada ano.

Proceso de selección
Os candidatos deben presentar a súa solicitude enchendo o formulario de solicitude en liña e enviando
  • Unha carta de presentación que describaos seus motivos de solicitude;
  • Un CV redactado co formato Europass CV.
Os candidatos que desexen solicitar máis dun perfil deben presentar unha solicitude por separado para cada perfil.

Solicítase explicitamente aos solicitantes que destaquen e aporten unha breve descrición da súa experiencia e coñecementos relevantes para a bolsa. Os solicitantes están convidados a indicar, ademais da duración dos estudos, a duración dos diplomas que posúan.

Duración e contía
As bolsas ofrécense inicialmente por un período de seis meses, con opción de prórroga ata doce meses.

Os alumnos reciben unha subvención mensual calculada ao comezo de cada ano e publicada no sitio web da Oficina do  ORECE. 


Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir