Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea

TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas, dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.
Requisitos
  • Os candidatos deben posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias.
  • Por razóns do servizo, é tamén desexable posuír un bo coñecemento de francés.
Lugar
Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo.
Prazos de solicitude
Hai dous períodos de prácticas: 
- do 1 de marzo ao 31 de xullo (presentación das candidaturas o 1 de xullo ao 30 de setembro de cada ano);
- do 16 de setembro ao 15 de febreiro para as prácticas nos gabinetes (presentación das candidaturas do 1 de febreiro ao 15 de abril de cada ano). 
-do 1 de outubro ao 28 de febreiro para as prácticas nos servizos  (presentación das candidaturas do 1 de febreiro ao 15 de abril de cada ano). 
Proceso de selección
Máis información en: http://curia.europa.eu

Duración e contía
A duración máxima é de 5 meses e o importe da beca ascende a 1.177 euros netos ao mes. Aboarase 150 € por gastos de viaxe a aqueles becarios cuxa residencia se atope a máis de 200 km xeográficos.
Ultima actualización: 20-02-2019
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir