Bolsas e prácticas profesionais
Organismos e Organizacións internacionais
O Consello de Europa ofrece prácticas que poden solicitar os nacionais dos Estados membros do Consello de Europa, existindo dous períodos de prácticas cos seus prazos de inscrición correspondentes.
Requisitos
  • Ser nacional dun dos estados membros do Consello de Europa.
  • Ser titulado universitario.
  • Ter un moi bo coñecemento dun dos dous idiomas oficiais (inglés ou francés) do Consello de Europa xunto cunha boa capacidade de redacción. Apréciase un bo coñecemento doutra lingua oficial.
Lugar
No Consello de Europa en Estrasburgo.
Prazos de solicitude
Hai dúas sesións de prácticas cada ano: do 4 de marzo marzo ao 31 de xullo (para o que o prazo de solicitude comeza en setembro e remata o 25 de outubro) e de setembro a xaneiro (para o que o prazo de solicitude será no mes de febreiro). 
Proceso de selección
Máis información aquí.
Duración e contía
A duración das prácticas será de entre 8 semanas e 5 meses.

Non son remuneradas.
Ultima actualización: 16-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir