Bolsas e prácticas profesionais
Organismos e Organizacións internacionais

NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ORGANIZATION (NAFO). PROGRAMA DE PRÁCTICAS

O programa de prácticas da Organización de peixerias do Atlántico Noroeste (NAFO) permite aos estudantes e graduados dos países membros da NAFO gozar dunha oportunidade para mellorar as súas habilidades e a súa experiencia, así coma de aprender sobre a NAFO e as súas actividades. Os bolseiros traballarán na Secretaría da NAFO en Dartmouth, NS, Canadá.
Requisitos
Os solicitantes deben ser cidadáns dun país membro da NAFO e do sector académico ou gobernamental, ter un mínimo de un título universitario, moi bo dominio falado e escrito da lingua inglesa, un bo coñecemento da informática e demostrar iniciativa persoal.

Postos
Baixo a supervisión do Secretario Executivo, os/as bolseiros/as traballarán en proxectos da Secretaría relacionados cos seus intereses profesionais as súas necesidades de desenvolvemento. Aos  bolseiros/as pódeselles asignar unha ampla variedade de tarefas relacionados con varios aspectos de:
  • A xestión da pesca;
  • A ciencia pesqueira;
  • Bases de datos administrativas, coordinación de reunións, publicacións;
  • Outras actividades da NAFO delegadas polo Secretario Executivo.

Lugar
Dartmouth, NS, Canada

Prazos de solicitude
  • A finais de inverno/principios de primavera.
  • A finais de verán/principios de outono.

Proceso de selección
1. Aléntase aos países membros da NAFO para tomar medidas adicionais para dar a coñecer o Programa de Pasantes da NAFO dentro dos seus países.

2. Os solicitantes deben completar o formulario de solicitude e describir os seus intereses e  cualificaciones e proporcionar un currículo vitae no que se describa a súa experiencia académica e laboral, así como as súas referencias profesionais.

3. O Secretario Executivo da NAFO examinará aos solicitantes e seleccionará aos  pasantes seleccionados. Para asegurar unha distribución equilibrada das  pasantías entre os países membros, darase prioridade aos candidatos de Estados Membros que non estiveron representados nos últimos anos.

4. Rógase enviar a solicitude e a documentación de apoio á Secretaría da NAFO (info@nafo.int).

Pode atopar máis información na seguinte ligazón: https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/Internship-Info.pdf

Duración e contía
Por un período de ata un máximo de 3 meses, NAFO proverá unha cuantía de CDN $1,750 por mes.

NAFO non será responsable da cobertura dos custos de viaxe cara a ou desde o lugar de residencia, gastos de desprazamento nin custo do seguro médico.

Os candidatos son responsables do seu propio aloxamento. 
Ultima actualización: 16-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir