Bolsas e prácticas profesionais
Organismos privados

BANCO SANTANDER UNIVERSIDADES. BOLSAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESA CRUE-CEPYME

Estas bolsas outórganse para a realización de prácticas profesionais con autónomos, en microempresas e en pequenas e medianas empresas (PEME).
Requisitos
  • Estar matriculado ou cursando estudos, en virtude de programas de mobilidade académica ou de convenios, nunha Universidade española ou centro adscrito ás mesmas participante no Programa.
  • Estudantes de grao e máster (oficiais e propios).
  • Ter superado créditos suficientes do correspondente título universitario, para, segundo criterio da propia Universidade ou centro adscrito á mesma, poder acceder a la realización de prácticas externas.
  • Non manter relación contractual de tipo laboral, de prestación de servizos ou asimilable coa empresa, institución ou entidade algunha.
  • Non ter resultado beneficiario de bolsa ou axuda económica ó amparo de anteriores convocatorias do Programa.
Lugar
En España en microempresas, en pequenas e medianas empresas (PEME), ou con autónomos.
Prazos de solicitude
Para estudantes ata o 12/02/2018 e para Pymes ata o 28/02/2018 de 2018.
Proceso de selección
Máis información en: www.becas-santander.com  
Duración e contía
As bolsas terán unha duración mínima de tres meses, ampliable a seis, e a súa contía será de 300 euros/mes, cun totalde 900 Euros por tres meses.

A súa duración no curso 2017 foi desde o 15 de febreiro até o 30 de setembro.
Ultima actualización: 16-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir