Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

BANCO DE ESPAÑA. PRÁCTICAS PROFESIONALES

O Banco de España está interesado en contratar en prácticas a seis titulados para colaborar nos traballos de análise e investigación que se realizan no banco, como axudantes de investigación.
Requisitos
  • Ser licenciados ou graduados universitarios en Economía, Administración e Dirección de Empresas ou outra carreira similar a xuízo do Banco de España ou, tendo finalizada outra carreira, posuír estudos de posgrao / máster en temas económicos.
  • Estar en situación legal para traballar en España.
  • Excelente expediente académico universitario.
  • Idioma inglés: nivel avanzado. 
  • Pasar unha entrevista técnica e outra baseada nas distintas competencias do candidato.
Postos
Tres perfís:
  • Macroeconómico.
  • Microeconómico.
  • Financieiro.
Lugar
Na Dirección Xeral do Servizo de Estudos e Dirección Xeral Adxunta de Asuntos Internacionais.
Prazos de solicitude
Durante o primeiro semestre do ano.
Proceso de selección
Máis información en: http://www.bde.es 
Duración e contía
A duración do contrato laboral en prácticas é por un período dun ano, prorrogable até un máximo de dous e sometido a período de proba. A xornada de traballo, de maña e de tarde, terá unha duración de 35 horas semanais. Durante o primeiro ano, o 75% do salario establecido para o nivel 14 do Grupo directivo e, no seu caso, o 100% o segundo ano.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir