Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

INSTITUTO EUROPEO DO MEDITERRÁNEO. BOLSAS DE PRÁCTICAS

O IEMed ofrece bolsas de prácticas para titulados superiores nos ámbitos de políticas euromediterráneas, mundo árabe e mediterráneo, desenvolvemento socioeconómico, cultura e sociedade civil e comunicación, coa fin de levar a cabo tarefas relacionadas cos diferentes campos de actuación do IEMed e promover o seu estudo e coñecemento, así como colaborar no conxunto de actividades do Instituto.
Requisitos
  • Posuír un título universitario superior.
  • Ser nacional dun dos 43 países do ámbito euromediterráneo.
  • Ser menor de 30 anos.
  • Dominio en castelán e de inglés e/ou francés.  
Lugar
No Instituto Europeo del Mediterráneo, Barcelona.
Prazos de solicitude
No último trimestre do ano.
Proceso de selección
Para máis información: http://www.iemed.org
Duración e contía
A duración máxima é de 12 meses.

A contía anual é de 9.600€ brutos.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir