Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOS SISTEMAS EDUCATIVOS

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca  bolsas destinadas a promover a investigación e a innovación educativa e a ampliar os coñecementos en: investigación educativa; biblioteconomía, documentación e arquivística; tecnoloxías da información e a comunicación; observación e deseño de cualificacións profesionais; xestión administrativa; estatística e avaliación educativa; xornalismo e comunicación; deseño gráfico; réxime xurídico; e tradución e interpretación. 
Requisitos
  • Ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, con perfecto dominio da lingua española e residencia en España no momento da súa incorporación.
  • No caso da convocatoria para o curso 2017-2018, estar en posesión da titulación requirida para cada tipo de bolsa e obtela con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
  • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.
Lugar
Nas Direccións Xerais competentes.
Prazos de solicitude
Nos seguintes 15 días hábiles da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, dende as 0:00 ás 15:00 horas do último día do prazo. 

A data de publicación no BOE tende a darse entre os meses de maio e xuño. 
Proceso de selección
A solicitude deberá cumprimentarse e conformarse mediante o formulario de inscrición, dispoñible por vía telemática a través da Sede Electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Así mesmo, realizarase unha proba de idioma cando se solicite algunha modalidade de  bolsa que implique ou poida implicar coñecemento dun idioma.  

Consulta a última convocatoria aquí.

Duración e contía
A duración é de 12 meses.

A dotación íntegra anual máxima de cada bolsa de formación será de 12.324€, e distribuirase en 1.027€ mensuais, entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de agosto de 2018.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir