Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN NA ÁREA DE BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN

Requisitos
  • Licenciatura ou Grao en Información e Documentación cun máximo de 6 anos de antigüidade no momento da convocatoria.   Ø  
  • Media mínima de 7 puntos.
  • Memoria do proxecto a realizar.
  • Coñecementos sobre recursos bibliográficos online, especialmente os relacionados con historia da arte; catalogación e documentación en museos, sistemas informatizados de xestión documental en bibliotecas, arquivos e museos, coñecemento sobre historia da arte e coleccións do museo.
  • Dominio de inglés e francés.
Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).  
Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
Proceso de selección
Unha Comisión de Estudio e Valoración, efectuará a valoración das solicitudes en dúas fases: valoración de méritos e da proposta e xustificación da petición da bolsa, e entrevista presencial.

Para máis información: https://www.museodelprado.es
Duración e contía
A duración é de 12 meses, renovable por outros 12 e ten unha contía total para cada bolsa de 18.000€.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir