Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

SENADO. BOLSAS DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

O Senado convoca bolsas de formación en comunicación institucional, interna e externa, dirixidas a mozos titulados que desexen especializarse nestes eidos.
Requisitos
  • Posuír a titulación oficial universitaria de Licenciatura ou Grao en Xornalismo.
  • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro do 1991.
  • Non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado excepto os substitutos que houberan accedido a mesma dentro do último trimestre do ano anterior.
Lugar
Sede do Senado (Madrid).
Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
Proceso de selección
O proceso de selección será dirixido pola mesa do Senado.  

Consulta as convocatorias abertas no seguinte 
enlace.
Duración e contía
A duración máxima é dun ano improrrogable.

A contía mensual é de 900€ brutos.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir