Máis información
EURES
EURES (Servizos europeos de emprego) é unha rede de cooperación destinada a facilitar a libre circulación dos traballadores no marco do Espazo Económico Europeo; Suíza tamén participa nela. Entre os socios da rede atópanse
servizos públicos de emprego, sindicatos e organizacións patronais. A Comisión Europea coordina a rede.

Os principais obxectivos de EURES son:
  • Informar, orientar e asesorar aos candidatos á mobilidade tanto sobre as oportunidades de emprego como sobre as condicións de vida e de traballo no Espazo Económico Europeo;
  • Asesorar e orientar aos traballadores e os empresarios de rexións fronteirizas.
  • Axudar aos empresarios que desexen contratar traballadores doutros países;

Requisitos
Conselleiros EURES en Galicia y Região Norte

Os conselleiros EURES son especialistas formados que prestan os tres servizos básicos de EURES de información, orientación e colocación, tanto ós solicitantes de empleo como ós empresarios interesados no mercado laboral europeo. Adquiriron coñecementos especializados en cuestións prácticas, xurídicas e administrativas relacionadas coa mobilidade a escala nacional e transfronteriza. Traballan no marco do servizo público de empleo de cada estado membro ou de outras organizacións asociadas na rede EURES.

Xunta de Galicia, Conselleria de Economía, Emprego e Industria, Servicio Publico de Empleo

A Coruña: Covadonga López López
Dirección: Xefatura Territorial de A Coruña. Emprego Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade
Rúa Gregorio Hernández, 2-4
15071 - A Coruña
País: España
Teléfono: +34 881 881 333
Correo electrónico: eures-coruna.lopez@sepe.es, eures.coruna@xunta.gal

Laura Otero Rúa
Dirección: Confederación de Empresarios de Galicia
Rúa do Vilar, nº 54
15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
País: España
Teléfono: + 34 981 555 888
Correo electrónico: l.otero@ceg.es

Lugo: Álvaro Rodríguez Vázquez
Edificio Administrativo Xunta de Galicia
Ronda da Muralla, 70
27071 - Lugo
País: España
Teléfono: +34 982 294 275
Correo electrónico: eures-lugo.rodriguez@sepe.es, eures.lugo@xunta.gal

Ourense: Manuel Iglesias Suarez-Noguerol
Dirección: Oficina de Emprego Centro Ourense. Emprego Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.
c/ Progreso, 11
32071 - Ourense
País: España
Teléfono: +34 988 788 174
Correo electrónico: eures-ourense.iglesias@sepe.es, eures.ourense@xunta.gal

Pontevedra: Elisa González Pérez
Oficina de Emprego de Baiona - Emprego Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade
R/ Ecuador, 4 
36300 - Vigo (Pontevedra)
País: España
Teléfono: +34 886 218 164
Correo electrónico: eures-pontevedra.gonzalez@sepe.es, eures.pontevedra@xunta.gal

María Teresa Serrano Moreno
Xefatura Territorial de Vigo. Emprego Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade
R/ Concepción Arenal, 8 - 2ª Planta
36202 - Vigo (Pontevedra)
País: España
Teléfono: +34 986 817 747
Correo electrónico: eures-pontevedra.serrano@sepe.es, eures.pontevedra@xunta.gal

Galicia/Região Norte (ES-PT), Confederación de Empresarios
de Galicia

Santiago de Compostela: Laura Otero Rúa
Dirección: Rúa do Vilar, 54 ES - 15704 Santiago de Compostela
País: España
Teléfono:+34 981 555 888
Correo electrónico: l.otero@ceg.es

Valença: Teresa González Ventin
Dirección: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Teléfono: +351 251 826 105
Fax: +351 251 826 104
Correo electrónico: teresa.ventin@iefp.pt

Ourense: Emilia Seoane Pérez (Universidade de Vigo)
Dirección: Viceretocrado de Relacións Institucionais Campus
Universitário As Lagoas s/n, Unidade Administrativa ES - 32004
Ourense
País: España
Teléfono:+34 647 343 069
Correo electrónico: eures.universidade.emilia@uvigo.es
Postos
A base territorial da estrutura transfronteiriza compréndena as provincias de Ourense e Pontevedra e as subregiones Minho-Lima, Cávado, Ave e Tâmega.

Estas participan nunha serie de iniciativas que teñen por obxecto facilitar a mobilidade transfronteiriza de traballadores e empresarios na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, convertendo esta área xeográfica nun mercado único de emprego.

Desde a súa creación, leváronse a cabo as seguintes actividades:

  • Creación dunha rede de Conselleiros EURES que prestan servizos de colocación, información e asesoramento a demandantes de emprego, traballadores e empresarios da área fronteiriza Galicia-Norte Portugal.
  • Elaboración de documentación e material informativo sobre temas específicos de mobilidade transfronteiriza (Seguridade Social, Impostos, Desemprego, Homologación de Títulos, Creación do Propio Emprego, etc.).
  • Organización de seminarios específicos e xornadas de divulgación á mantenta dos dereitos e obrigas de traballadores
  • e empresarios que desenvolven a súa actividade no ámbito transfronteirizo.
  • Implementación de cursos transfronteirizos de formación profesional para desempregados.
  • Análise de datos sobre as necesidades do mercado laboral transfronteirizo, sobre o fluxo de traballadores transfronteirizos e sobre os obstáculos que dificultan a mobilidade.
  • Creación de grupos de traballo específicos, de natureza permanente, integrados por directivos e técnicos especialistas de administracións tales como Seguridade Social, Inspección de Traballo e Facenda de Galicia e Portugal, cuxa función é detectar obstáculos á mobilidade e implementar as medidas necesarias para superalos.
Lugar
Ultima actualización: Apr 12, 2024
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir