Traballar no exterior
Outros organismos internacionais

ORGANIZACIÓN DO TRATADO DO ATLÁNTICO NORTE (OTAN)

A OTAN é unha unha Organización Internacional militar baseada no Tratado do Atlántico Norte, asinado o 4 de abril de 1949, e que ten o seu Cuartel Xeral en Bruxelas.
Postos
A OTAN lanza ofertas de emprego en diversos campos, que van dende o desenvolvemento de políticas,  o fomento do diálogo e a posta en marcha dos programas, ata a prestación de servizos, xestión e asignación de recursos, así como o apoio para o eficaz funcionamento da Organización.
Todo tipo de empleos son publicados na web, para perfiles moi variados que han de consultarse na sección de convocatorias da web.
Tamén publícanse ofertas de traballo temporal ou de intérpretes libres.
Lugar
Distintas sedes da OTAN, os candidatos deben solicitar os postos concretos nos que estén interesados nos países membros.
Prazos de solicitude
Para máis información: http://www.nato.int

Proceso de selección
A contratación de persoal para cada axencia da OTAN  é independente.

Na súa páxina web publica unha lista das ofertas de emprego dispoñibles nas distintas oficinas da OTAN en todo o mundo, xunto coas súas condicións.

Necesítanse coñecementos de Inglés e coñecementos prácticos relacionados co posto ao que se aspira.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir