Traballar no exterior
Traballar en ONGs
É unha organización humanitaria internacional, neutral e independente que combate a desnutrición á vez que garante auga e medios de vida seguros as poboacións máis vulnerables.
Requisitos
Existen procesos abertos que varían ó longo do ano.  
Os requisitos xerais son:
  • Formación universitaria ou equivalente relevante para o posto.
  • Experiencia profesional previa.
  • Dominio de inglés e francés (para a maioría dos postos).
  • Sólida motivación humanitaria.
  • Alto nivel de organización, planificación y rigor.
  • Requisitos adicionais segundo o posto.
Tamén ofertan a posibilidade de realizar un período de prácticas
Lugar
Os postos de traballo desenvólvense na sede ou en actividades de campo.
Prazos de solicitude
Proceso de selección
Solicitude online dos postos. A candidatura será avaliada e nun prazo os preseleccionados serán contactados.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir