Traballar no exterior
Traballar en ONGs
En Oxfam Intermon existe unha gran variedade de postos técnicos e administrativos, tanto en contrato laboral (na súa sede de Barcelona, ou en determinados proxectos) como para bolsas de prácticas (nas oficinas nacionais).
Requisitos
Existe gran variedade de postos técnicos e administrativos, tanto en contrato laboral (na súa sede de Barcelona, ou en determinados proxectos) como para bolsas de prácticas (nas oficinas nacionais). Os requisitos son os seguintes:  • Titulación académica no campo correspondente.
  • Boas dotes de comunicación, organización e negociación.
  • Experiencia de acordo co posto.
  • Coñecementos de inglés, francés ou da lingua de destino para os proxectos, así como de catalán para a sede de Barcelona.
  • Capacidade de traballo en equipo.
  • Motivación pola cooperación internacional, o desenvolvemento e a loita contra a pobreza.    
  • Adaptación a contextos multiculturais e sensibilidade coa temática de xénero.
Lugar
Os postos de traballo desempéñanse tanto na sede da ONG coma nas distintas representacións nacionais e postos en proxectos concretos.
Prazos de solicitude
Proceso de selección
Rexistro na web da ONG e enviar o CV para postos concretos. Entrevista de capacidades.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir