Traballar no exterior
Traballar en ONGs
Tratase dunha organización dedicada á defensa dos dereitos dos nenos e a mellorar a súa calidade de vida.
Requisitos
Existen procesos abertos tanto en sede coma no terreo.  

Os requisitos xerais son:
  • Formación universitaria ou equivalente relevante para o posto.
  • Experiencia profesional previa.
  • Dominio de inglés.
  • Habilidades interpersoais.
  • Capacidade para traballar en ambientes multiculturais.
  • Requisitos adicionáis segundo o posto.
Tamén ofertan a posibilidade de realizar un período de prácticas.
Lugar
Os postos de traballo desempéñanse nas diferentes sedes da organización ou sobre o terreo.
Prazos de solicitude
Proceso de selección
Solicitude online dos postos. A candidatura require un CV e unha carta de motivación.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir