Traballar no exterior
Outros organismos internacionais
O consello de Europa é unha Organización internacional nacida en 1949 como un foro de diálogo institucional entre os países de Europa.
Está composta por 47 países, formando parte dela os 28 da UE.
Postos
Os postos vacantes publícanse na páxina web e non se aceptan candidaturas espontáneas.

O Consello de Europa convoca ofertas de emprego a cubrir mediante oposición, que pode ser de dous tipos:

  • Convocatorias xerais, limitadas aos nacionais de estados infrarrepresentados.
  • Convocatorias específicas, abertas aos nacionais de todos os Estados membros.
Lugar
A maioría do persoal é asignado a postos en Estrasburgo, aínda que o Consello tamén ten unha oficina de representación en París e unha oficina de enlace en Bruxelas, así como en Portugal, Hungría e Austria.
Prazos de solicitude
Para máis información: http://www.coe-recruitment.com/

Proceso de selección
A selección comprende tres etapas: unha preselección, unha proba escrita e unha entrevista.

O resto de requisitos (tales como a experiencia profesional, cualificacións, lingüística e habilidades de TIC) difiren dacordo a cada categoría de traballo e polo tanto pódense encontrar en máis detalle nos anuncios de vacantes específicas.

Coñecementos de Inglés e Francés necesarios.

A lista de reservas dura 4 anos.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir