Traballar no exterior
Traballar en ONGs
Trátase dunha organización médico humanitaria que asiste a poboacións en situacións precarias, así como a vítimas de catástrofes e de conflitos armados, sen discriminación por raza, relixión ou ideoloxía política.
Requisitos
Existen procesos abertos tanto en sede coma no terreo.    

Os requisitos xerais son:
  • Formación universitaria ou equivalente relevante para o posto.
  • Experiencia profesional previa.
  • Dominio de inglés e francés.
  • Sólida motivación humanitaria.
    Requisitos adicionáis segundo o posto.
Tamén ofertan a posibilidade de realizar un período de prácticas.
Lugar
Os postos de traballo desempéñanse na sede ou sobre o terreo.
Prazos de solicitude
Para máis información: https://www.msf.es/trabaja
Proceso de selección
Solicitude online dos postos. A candidatura, CV e carta de motivación, serán avaliadas e nun prazo variable os preseleccionados serán contactados.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir