Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

FUNDACION “LA CAIXA”. BOLSAS DA PARA ESTUDOS DE POSGRAO

 A Fundación “La Caixa” convoca  bolsas de mobilidade para cursar estudios de posgrao e doutoramento en universidades españolas e estranxeiras
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española.
  • Estar en disposición de iniciar un programa oficial de doutoramento de acordo coa normativa vixente sen haber obtido previamente ou estean en condicións de obter o título de doutor. 
  • Ter un bo coñecemento da lingua inglesa, que se acreditará mediante un certificado oficial.  
Lugar
En toda España, Europa, América do Norte e zona Asia-Pacífico.
Prazos de solicitude
No primeiro trimestre do ano.
Proceso de selección
Aplicación da solicitude en liña e a realización dunha entrevista persoal presencial.  

Para máis información: obrasocial.lacaixa.es 
Duración e contía
La dotación económica total de la beca será de 115.500 euros, distribuidos en tres anualidades de 36.000 euros y un premio de 7.500 euros el cuarto año, si el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año de beca.  
Las becas tienen una duración máxima de tres años. Sin embargo, se conceden por un año e incluyen en todos los casos la posibilidad de dos renovaciones, siempre que los informes de seguimiento solicitados anualmente sean favorables.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir